ยืน 1 ป้ายทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนประมูล มีป้ายมากกว่า 500 ป้าย พร้อมให้บริการ โดยทีมงานมืออาชีพ

ค้นหาป้ายทะเบียน
หมวดหมู่

ทำไมต้อง

TABIENMAHAHENG

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขหาบ (xyyx)

1ขท 1001

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6

2ขฉ 1001

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 1001

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

2ขษ 1001

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขย 1221

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขห 1331

38,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 1331

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

1ขค 1331

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 1331

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 1331

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 1331

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สอ 1441

139,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขย 1441

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สย 1441

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สย 1551

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขว 1551

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 1661

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขท 1661

69,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขธ 1661

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขห 1771

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 1771

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2ขช 1771

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 1771

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 1771

99,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฌ 1771

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฆท 1881

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฐ 1881

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 1881

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 1881

103,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1991

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 1991

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 1991

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฉ 1991

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขด 1991

147,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ญผ 1991

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ศว 1991

229,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขว 1991

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 1991

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขฐ 2002

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 2002

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กผ 2002

52,002 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 2002

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2112

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 2112

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

2ขศ 2112

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 2332

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 2332

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฬ 2442

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 2442

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขฐ 2552

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 2552

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 2552

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 2662

59,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 2662

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขผ 2662

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 2772

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2772

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฐ 2772

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 2772

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฒ 2772

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 2772

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 2772

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กก 2882

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชจ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌพ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขห 2992

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กก 2992

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

2ขษ 2992

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 2992

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กฆ 2992

79,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญบ 3003

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 3003

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 3003

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 3003

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 3113

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขก 3113

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 3113

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฌ 3113

44,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 3113

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขญ 3223

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กฐ 3223

79,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กธ 3223

79,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กก 3443

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขภ 3443

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กบ 3553

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฆ 3553

650,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขห 3663

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 3663

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สว 3663

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

5กล 3663

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 3773

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 3773

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 3773

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขค 3773

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 3773

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขท 3773

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขพ 3773

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 3773

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขข 3883

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 3883

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 3883

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขท 3883

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 3993

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 3993

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 4004

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆท 4114

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

1ขบ 4114

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

2ขศ 4114

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 4224

90,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 4224

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 4224

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษฐ 4334

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กก 4334

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กส 4554

129,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 4554

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 4664

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขธ 4664

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 4774

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กฌ 4884

79,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขฉ 4884

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 4884

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 4884

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชต 4994

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กก 4994

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

2ขฐ 4994

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 4994

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 4994

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 4994

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌศ 5005

89,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฬ 5005

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 5005

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎค 5115

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กญ 5225

79,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขท 5225

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชว 5225

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 5225

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 5225

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 5225

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 5335

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 5445

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขง 5665

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กช 5665

89,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กถ 5665

99,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษร 5665

135,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 5665

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉฐ 5665

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

2ขษ 5665

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งว 5665

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆย 5665

389,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 5775

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขล 5775

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 5885

74,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 5885

140,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กว 5885

145,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

2ขน 5885

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 5995

245,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

ษห 5995

199,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษม 5995

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กฬ 5995

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฬ 6006

38,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 6006

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขศ 6116

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขช 6116

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 6116

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 6226

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 6226

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กก 6336

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สช 6336

199,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขร 6336

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชจ 6336

136,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขว 6336

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขพ 6336

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎอ 6446

89,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญข 6446

89,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 6446

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขว 6446

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 6556

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 6556

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 6556

149,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 6556

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กบ 6776

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กบ 6776

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 6776

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 6776

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขช 6776

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขธ 6776

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชย 6886

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กก 6886

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขธ 6886

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขบ 6886

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษง 6886

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขธ 6996

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 6996

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กบ 6996

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 6996

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฐ 6996

160,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญค 6996

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กส 6996

157,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 7007

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญห 7007

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขธ 7007

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขบ 7007

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

3กถ 7117

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 7227

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กร 7227

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขญ 7227

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎพ 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎห 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กถ 7227

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 7337

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขห 7337

38,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 7337

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขย 7447

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฬ 7447

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฬ 7447

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กร 7447

58,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กถ 7557

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญส 7557

70,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 7557

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 7557

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขพ 7557

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

2ขฆ 7667

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 7667

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญม 7667

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 7667

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขภ 7667

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขส 7667

75,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กบ 7667

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กศ 7667

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 7667

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 7667

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌว 7887

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กก 7887

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

2ขษ 7887

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กณ 7997

114,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กก 8008

350,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 8008

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สช 8008

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฒ 8118

181,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

3กจ 8118

89,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 8118

118,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขล 8118

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขพ 8118

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขห 8228

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 8228

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กฌ 8338

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 8338

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญย 8338

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 8448

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขย 8558

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขภ 8558

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 8558

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กถ 8668

89,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

ภต 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขบ 8778

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กฒ 8778

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 8778

177,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

2ขฉ 8998

180,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กข 9009

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กค 9009

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขพ 9009

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฉ 9119

106,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กส 9119

161,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฎ 9229

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 9229

123,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 9229

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขว 9339

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 9449

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญภ 9449

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 9449

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชข 9449

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 9559

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 9669

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฌ 9669

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 9779

107,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 9889

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขห 9889

209,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขน 9889

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร